بایگانی برچسب ها: بهینه‌ سازی و پردازش پرس و جو

دانلود مقاله بهینه‌ سازی و پردازش پرس و جو

دانلود مقاله بهینه‌ سازی و پردازش پرس و جو

دانلود مقاله بهینه‌ سازی و پردازش پرس و جو فهرست مقدمه ۲ ۲ – ترجمه پرس و جوهای SQL به پرس و جوهای رابطه‌ای: ۵ ۱۸۰۲- الگاریتم های انسانی برای اجرای عملیاتهای پرس و جو: ۶ ۱٫ ۲٫ ۱۸- مرتب کردن خارجی: ۷ ۲٫ ۲٫ ۱۸- اجرا و پیاده‌سازی عملیات SELECT : 9 متدهای جستجو برای انتخاب ساده: ۱۰ متدهای جستجو برای  انتخاب پیچیده: ۱۱ متدهای برای اجرای اتصال ها: ۱۵ اجرای اتصال بیرونی: ۲۹ تبدیل درختان پرس و جو به طرح های اجرای پرس و جو: ۴۴ مقدمه در این تحقیق ما ب...

ادامه مطلب