بایگانی برچسب ها: بهینه سازی مصرف سوخت در صنایع

دانلود پروژه بهینه سازی مصرف انرژی در واحدها

دانلود پروژه بهینه سازی مصرف انرژی در واحدها

بهینه سازی مصرف انرژی در واحدها مقدمه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در راستای اجراس سیاست های استراتژیک کشور در بخش انرژی وبراساس ماده 121 قانون برنامه توسعه اقتصادی, اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور اعمال صرفه جویی ومنطقی کردن مصرف انرژی, حفاظت از محیط زیست, همچنین اجرای مقدمات مرتبط با بهره برداری کارآمد وبهینه از انواع حامل های انرژی, در سال 1379 اقدام به تاسیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشو...

ادامه مطلب