بایگانی برچسب ها: بودجه ریزی

دانلود مقاله بودجه ریزی

دانلود مقاله بودجه ریزی

بودجه ریزی فصل اول : بودجه مفهوم بودجه : واژه  «بودژه » یک  کلمه فر انسوی است و از وا ژه فرانسوی  قدیمی«بوژت » گرفته شده است.  در زبان  فارسی  بودجه  از کلمه فرانسوی  « بوژت »  به معنای  کیف یا کیسه چرمی  گرفته  شده  و وجه تسمیه  آن  این است که  وزرای دارایی  فرانسه  صورت  وضعیت  دخل و خرج  مملکتی  را در داخل  آن  قرار  داده و به مجلس  می بردند. البته در انگلیس   نیز واژه بودجه  از زمان  فرا نسه اقتباس شده است . در انگلستان  کیف  چر...

ادامه مطلب