بایگانی برچسب ها: بودجه ریزی

دانلود مقاله بودجه ریزی

دانلود مقاله بودجه ریزی

بودجه ریزی فصل اول : بودجه مفهوم بودجه : واژه  «بودژه » يك  كلمه فر انسوي است و از وا ژه فرانسوي  قديمي«بوژت » گرفته شده است.  در زبان  فارسي  بودجه  از كلمه فرانسوي  « بوژت »  به معناي  كيف يا كيسه چرمي  گرفته  شده  و وجه تسميه  آن  اين است كه  وزراي دارايي  فرانسه  صورت  وضعيت  دخل و خرج  مملكتي  را در داخل  آن  قرار  داده و به مجلس  مي بردند. البته در انگليس   نيز واژه بودجه  از زمان  فرا نسه اقتباس شده است . در انگلستان  كيف  چر...

ادامه مطلب