بایگانی برچسب ها: بوستر كمكي ترمز

دانلود پروژه اصول، مبانی و طراحی ترمز ها

دانلود پروژه اصول، مبانی و طراحی ترمز ها

اصول، مبانی و طراحی ترمز ها فهرست مطالب * فصل اول – مقدمه و تاريخچه ترمز * 1-1مقدمه و تاريخچه : * « فصل دوم » – اصول سيستم ترمزهاي هيدروليكي * ترمزهاي اتومبيل * 2ـ1ـ كاربرد و انواع ترمزها: * 2ـ2ـ ترمزهاي مكانيكي * 2-3 اصول هيدروليك * 2-4كاربرد ترمز هيدروليكي * 2-5 سيستم ترمز دوبل : * 2-6 سيلندر اصلي * 2-7 سيلندر چرخها * 2-8 عمل خود انرژي زائي(Self- energizing Action) * 2-9 حركت بازگشتي Return strock: * 2-10 چراغ اخطار (Warning Light) * 2-...

ادامه مطلب