بایگانی برچسب ها: بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در صنوف

دانلود مقاله بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در صنوف

دانلود مقاله بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در صنوف

بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در صنوف پيشگفتار در حال حاضر مسأله بيكاري، به ويژه براي جوانان، از معضلات بسيار مهم كشور محسوب مي شود و در تمامي برنامه ها و سياست‌گذاري‌هاي كشوري و منطقه اي از محورهاي اساسي محسوب مي گردد. ايجاد اشتغال، توسط دو بخش دولتي و خصوصي انجام مي‌گيرد و در وضعيت كنوني كشور، با توجه به محدود بودن توانايي جذب آنان در مراكز دولتي، راهي جزء به كارگماري آنان در بخش خصوصي و خود اشتغال وجود ندارد. با توجه به اينكه عمده ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در صنوف

دانلود مقاله بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در صنوف

بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در صنوف فهرست مطالب پيشگفتار انواع بيكاري 1- بيكاري آشكار 2- بيكاري پنهان 3- بيكاري فصلي 4- كم كاري (كه در مقابل پُركاري بكار مي رود) 5- بركناري 6- نه كاري و ناكاري (مشاغل غير رسمي) فصل اول كليات تعاريف صنوف اهميت و نقش صنوف فصل دوم بررسي تحولات اشتغال صنوف توليدي و خدمات فني مقدمه مروري بر برنامه هاي ايجاد اشتغال در قوانين و برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور فصل سوم عوامل موثر بر ايجاد و توسعه فرصت ها...

ادامه مطلب