بایگانی برچسب ها: بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در صنوف

دانلود مقاله بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف

دانلود مقاله بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف

بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف پیشگفتار در حال حاضر مسأله بیکاری، به ویژه برای جوانان، از معضلات بسیار مهم کشور محسوب می شود و در تمامی برنامه ها و سیاست‌گذاری‌های کشوری و منطقه ای از محورهای اساسی محسوب می گردد. ایجاد اشتغال، توسط دو بخش دولتی و خصوصی انجام می‌گیرد و در وضعیت کنونی کشور، با توجه به محدود بودن توانایی جذب آنان در مراکز دولتی، راهی جزء به کارگماری آنان در بخش خصوصی و خود اشتغال وجود ندارد. با توجه به اینکه عمده ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف

دانلود مقاله بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف

بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف فهرست مطالب پیشگفتار انواع بیکاری ۱- بیکاری آشکار ۲- بیکاری پنهان ۳- بیکاری فصلی ۴- کم کاری (که در مقابل پُرکاری بکار می رود) ۵- برکناری ۶- نه کاری و ناکاری (مشاغل غیر رسمی) فصل اول کلیات تعاریف صنوف اهمیت و نقش صنوف فصل دوم بررسی تحولات اشتغال صنوف تولیدی و خدمات فنی مقدمه مروری بر برنامه های ایجاد اشتغال در قوانین و برنامه های توسعه اقتصادی کشور فصل سوم عوامل موثر بر ایجاد و توسعه فرص...

ادامه مطلب