بایگانی برچسب ها: بيماري هاي ناشي از استرس

دانلود مقاله استرس

دانلود مقاله استرس

دانلود مقاله استرس فهرست مطالب پیشگفتار ۱ استرس چیست؟ ۱ دوستی و دشمنی، ۲ نگرشی مثبت و منفی به اوضاع و شرایط ۲ آستانه استرس ۳ واکنش های معمول استرس کدام هستند؟ ۳ اختلال ترس چیست؟ ۴ پاداش و تنبیه و رابطه آن با استرس و فشار روانی ۵ عادت به استرس ۵ مراحل سه گانه استرس شدید: ۶ مرحله تثبیت و بهبود: ۶ داروها، قرص ها و استرس ۸ کهولت سن و استرس ۸ انتقال استرس به دیگران: ۸ عجز و ناتوانی ناشی از استرس ۱۱ نداشتن اعتماد به نفس و احساس ناامنی: ۱۲ استرس ناشی...

ادامه مطلب