بایگانی برچسب ها: بيماري هاي ژنتيک و تغذيه

دانلود پروژه بيماري هاي ژنتيک و تغذيه

دانلود پروژه بيماري هاي ژنتيک و تغذيه

بيماري هاي ژنتيک و تغذيه فهرست مطالب تاريخچه1 مقدمه3 متخصص ژنتيك3 تشخيص پيش از موقع و پيشگيري5 درمان6 چند نمونه از درمان هاي ثمربخش6 پروژه ژنوم انساني11 اساس ژنتيك17 ژنتيك و ژنوميك18 اصول ژنتيك19 اسلوب وراثت و نفوذپذيري23 بيماري هاي كروموزومال27 بيماري در سطح ميتوكندريايي38 ژنتيك و تغذيه درماني39 تأثير ارتباط متقابل ژن و مواد مغذی بر روي فرآيندهاي متابوليكي40 تاثيرات و ارتباط متقابل بين ژن و مواد مغذي بر روي ظهور ژن43 پيچيدگي موجود در ارتباط...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بيماري هاي ژنتيک و تغذيه

دانلود مقاله بيماري هاي ژنتيک و تغذيه

دانلود مقاله بيماري هاي ژنتيک و تغذيه فهرست مطالب تاریخچه ۱ مقدمه ۳ متخصص ژنتیک ۳ تشخیص پیش از موقع و پیشگیری ۵ درمان ۶ چند نمونه از درمان های ثمربخش ۶ پروژه ژنوم انسانی ۱۱ اساس ژنتیک ۱۷ ژنتیک و ژنومیک ۱۸ اصول ژنتیک ۱۹ اسلوب وراثت و نفوذپذیری ۲۳ بیماری های کروموزومال ۲۷ بیماری در سطح میتوکندریایی ۳۸ ژنتیک و تغذیه درمانی ۳۹ تأثیر ارتباط متقابل ژن و مواد مغذی بر روی فرآیندهای متابولیکی ۴۰ تاثیرات و ارتباط متقابل بین ژن و مواد مغذی بر...

ادامه مطلب