بایگانی برچسب ها: بيوتكنيك تكثيروپرورش ماهيان دريايي جنوب ايران

پاورپوینت بيوتكنيك تكثيروپرورش ماهيان دريايي جنوب ايران

پاورپوینت بيوتكنيك تكثيروپرورش ماهيان دريايي جنوب ايران

دانلود پاورپوینت بيوتكنيك تكثيروپرورش ماهيان دريايي جنوب ايران فهرست مطالب كليات گونه هاي ماهيان دريايي مناسب جهت پرورش در ايران بيوتكنيك تكثيروپرورش ماهيان دريايي 1- نگهداری مولدین در استخرهای بزرگ 2- تخمریزی : تخمریزی طبیعی 3- ذخیره سازی تخم ها در انکوباتورها یا حوضچه های پرورش لارو 4- انکوباسیون تخم در مخازن پرورش لاروها 5- مراحل پرورش لارو 6- مدیریت پرورش لارو 7- انتقال تخم ها از هچری به مخازن نوزادگاهی بعد از 40 روز از تفریخ مخازن ن...

ادامه مطلب