بایگانی برچسب ها: بیماریهای گیاهی

دانلود پروژه بیماریهای گیاهی

دانلود پروژه بیماریهای گیاهی

بیماریهای گیاهی پیشگفتار : از آنجائیکه درس بیماریهای گیاهی یک درس با علائم بسیار ریز و میکروسکوپی است و از طرفی این درس با بسیاری از مسائل دیگر در ارتباط است یعنی باید به طبقه بندی گیاهی و خاک شناسی و هواشناسی و فیزیو لوژی و اصلاح نباتات و باغبانی و شاید چند درس دیگرتوجه داشت و از همه مهمتر اینکه یک یا دو درس بیماریها  برای فهم بیشتر این درس کافی نیست ، لذا استادانیکه در رشته ای زراعت و باغبانی یا تولیدات گیاهی یک درس با دانشجویان دارند بای...

ادامه مطلب