بایگانی برچسب ها: بیماری آدنوکاسینوم معده

دانلود مقاله آدنوکاسینوم معده

دانلود مقاله آدنوکاسینوم معده

آدنوکاسینوم معده فهرست مطالب فصل اول : مقدمه ۱ نقش ژنتیک در اتیولوژی آدنوکارسینوم معده ۸ عوامل خطرساز آدنوکارسینوم معده ۱۱ ضایعات پیش سرطانی آدنوکارسینوم معده ۱۹ آدنوکارسینوم معده ؛ غربالگری ۲۵ آشنایی با هلیکوباکترپیلوری ۲۹ اپیدمیولوژی ۳۱ انتقال عفونت ۳۳ فاکتورهای بیماری‌زای هلیکوباکترپیلوری ۳۵ عفونت حاد ناشی از هلیکوباکترپیلوری . ۴۰ پاتوژنر التهاب ۴۲ هلیکوباکترپیلوری ؛ تشخیص ۴۷ هلیکوباکترپیلوری ؛ تدبیر شخصی ۵۳ هلیکوباکترپیلوری ؛ درمان ۵۵ فصل دوم ...

ادامه مطلب