بایگانی برچسب ها: بیمه شخص ثالث در قانون ثابت و اخیر

دانلود کارتحقیقی بیمه شخص ثالث در قانون ثابت و اخیر

دانلود کارتحقیقی بیمه شخص ثالث در قانون ثابت و اخیر

بیمه شخص ثالث در قانون ثابت و اخیر چکیده در این مقاله، به منظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه، ضمن مروری کلی بر موارد شرط و قرار داد به نفع شخص ثالث در متون روایی و فقهی سه مورد از مصادیق مهم آن تفصیلاً مورد بحث قرار گرفته و این نتایج حاصل شده است: ۱) اصل اثر نسبی قرارداد در فقه امامیه همانند سایر نظامهای حقوقی معتبر است؛ ۲) طرفین قرارداد می توانند مطابق قصد و ارادة خود استثنائاً به سود اشخاص ثالث ایجاد تعهد کن...

ادامه مطلب