بایگانی برچسب ها: بینش و رو معماری زاهاحدید

دانلود پروژه معماری

دانلود پروژه معماری

پروژه معماری فهرست مطالب مقدمه1 (بررسی زمینه های عام فلسفی دیکانستراکشن) فصل اول معماری دیکانستراکشن7 فصل دوم معماری فولدینگ25 فصل سوم معماری پیدایش کیهانی – غیرخطی41 3-1 نظریه آشفتگی45 3-2 هندسه نااقلیدس، فراکتال47 3-3 نظریه پیچیدگی49 3-4 معماری پرش کیهانی51 3-4-1 ضوابط معماری پرش کیهانی55 فصل چهارم تالار موسیقی والت دیسنی کار فرانگ گهری (معماری پرش کیهانی) 64 4-1 تاریخچه65 4-2 روند طراحی66 4-3 طراحی اکوستیکی68 4-4 روند طراحی سازه ...

ادامه مطلب