بایگانی برچسب ها: بی‌کاری اصطکاکی

دانلود مقاله بررسی نرخ جدید بیکاری در ایران و راههای مقابله با آن

دانلود مقاله بررسی نرخ جدید بیکاری در ایران و راههای مقابله با آن

یررسی نرخ جدید بیکاری در ایران و راههای مقابله با آن تعریف بیکاری بی‌کار در اقتصاد به فردی گفته می‌شود که در سن کار(۱۵ تا ۶۵ سال)و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند.کودکان و افراد مسن از آن جهت که قادر به انجام کار نیستند؛ جزو حمعیت فعال به حساب نمی‌آیند.زنان خانه‌دار و دانشجویان نیز اگر جویای کار نباشند؛جزو جمعیت فعال شمرده نمی‌شوند. جمعیت بی‌کار به تعداد افراد بی‌کار گفته می‌شود. بی‌کار از منظر مرکز آمار ایران، فردی بالای...

ادامه مطلب