بایگانی برچسب ها: تأثير بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي در جرايم

مقاله بررسی مسأله سرقت در ابعاد مختلف

مقاله بررسی مسأله سرقت در ابعاد مختلف

بررسی مسأله سرقت در ابعاد مختلف – بررسی مسائل و معضلات اجتماعی – علل و عوامل سرقت فهرست مطالب تقدیر و تشکر چکیده : مقدمه (IN RODUCATION) طرح مسأله : واژگان کلیدی : فصل اول : کلیات – اهمیت تحقیق – هدف تحقیق – روش تحقیق – سابقه تحقیق – محدوده تحقیق  فصل دوم ادبیات تحقیق : تعریف سرقت : انواع سرقت : اقتصاد و پیشگویی تحول تبهکاری (سرقت) طبقه بندی سارقین : ۱- طبقه بندی سنی و جنسی سارقین : ۲- دسته بندی سارقین از ...

ادامه مطلب