بایگانی برچسب ها: تأثير جهات وزش باد در ساختمان

دانلود پروژه معماری سرای دوستی مرکزنگهداری کودکان خیابانی

دانلود پروژه معماری سرای دوستی مرکزنگهداری کودکان خیابانی

معماری سرای دوستی (مرکزنگهداری کودکان خیابانی) فهرست مطالب مقدمه فصل اول : مطالعات اقليمي و جغرافيائي منطقه: 1-1- خلاصه روند دويست ساله توسعه و گسترش شهر تهران: 1-1-1- تاريخچه هسته تاريخي شهر تهران و مراحل توسعه فيزيكي شهر تهران 2-1-1- ساختار جمعيتي شهر تهران 2-1- موقعيت جغرافيائي 3-1- موقعيت طبيعي 4-1- پهنه بندي خطر زمين‌لرزه در تهران 5-1- ويژگيهاي اقليمي: 1-5-1- دما 2-5-1- ميزان بارش 3-5-1- رطوبت نسبي 4-5-1- روزهاي يخبندان 5-5-1- ...

ادامه مطلب