بایگانی برچسب ها: تأثير جهات وزش باد در ساختمان

دانلود پروژه معماری سرای دوستی مرکزنگهداری کودکان خیابانی

دانلود پروژه معماری سرای دوستی مرکزنگهداری کودکان خیابانی

معماری سرای دوستی (مرکزنگهداری کودکان خیابانی) فهرست مطالب مقدمه فصل اول : مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه: ۱-۱- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران: ۱-۱-۱- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران ۲-۱-۱- ساختار جمعیتی شهر تهران ۲-۱- موقعیت جغرافیائی ۳-۱- موقعیت طبیعی ۴-۱- پهنه بندی خطر زمین‌لرزه در تهران ۵-۱- ویژگیهای اقلیمی: ۱-۵-۱- دما ۲-۵-۱- میزان بارش ۳-۵-۱- رطوبت نسبی ۴-۵-۱- روزهای یخبندان ۵-۵-۱- روزهای ب...

ادامه مطلب