بایگانی برچسب ها: تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی.pdf

دانلود کارتحقیقی نقش اضطرار در مسولیت مدنی

دانلود کارتحقیقی نقش اضطرار در مسولیت مدنی

نقش اضطرار در مسولیت مدنی چکیده تحقیق حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می سازد. ولی آیا می تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمی اندیشند. در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسؤولیت مدنی نیست ومضطر باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در ب...

ادامه مطلب