بایگانی برچسب ها: تأثیر دین بر معماری ایران

دانلود مقاله تأثیر دین بر معماری ایران

دانلود مقاله تأثیر دین بر معماری ایران

 تأثیر دین بر معماری ایران دين و اسطوره و تأثير آن بر هنر هنر و آثار هنري بازمانده از دوران باستاني زندگي بشر، نشان دهنده ي پيوند امر قدسي (دين) با تخيل يا تجربه ي هنري بشر است؛ به همين دليل، دين، در مقام منبع الهام هاي معنوي براي خلاقيت و فرهنگ بشري، انسانيت (بندگي) و الوهيت (خداوندگاري) را از طريق آيين و اسطوره به هم مي پيوندد . هنر و آثار هنري بازمانده از دوران باستاني زندگي بشر، نشان دهنده ي پيوند امر قدسي (دين) با تخيل يا تجربه...

ادامه مطلب