بایگانی برچسب ها: تأثیر دین بر معماری ایران

دانلود مقاله تأثیر دین بر معماری ایران

دانلود مقاله تأثیر دین بر معماری ایران

 تأثیر دین بر معماری ایران دین و اسطوره و تأثیر آن بر هنر هنر و آثار هنری بازمانده از دوران باستانی زندگی بشر، نشان دهنده ی پیوند امر قدسی (دین) با تخیل یا تجربه ی هنری بشر است؛ به همین دلیل، دین، در مقام منبع الهام های معنوی برای خلاقیت و فرهنگ بشری، انسانیت (بندگی) و الوهیت (خداوندگاری) را از طریق آیین و اسطوره به هم می پیوندد . هنر و آثار هنری بازمانده از دوران باستانی زندگی بشر، نشان دهنده ی پیوند امر قدسی (دین) با تخیل یا تجربه...

ادامه مطلب