بایگانی برچسب ها: تئوري حسابداري

دانلود مقاله تئوری حسابداری

دانلود مقاله تئوری حسابداری

دانلود مقاله تئوری حسابداری (۲) فهرست منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی حرکت به سوی گردش وجوه نقد الزامات صورت گردش وجوه نقد شرکت M – صورت گردش وجه نقد تلفیفی نقد و تحقیقات جریانات وجوه در سال ۱۹۸۷ هیات تدوین استانداردهای مالی، تهیه گردش وجوه نقد را الزامی نمود. این صورت مالی جایگزین صورت حساب تغییر در وضعیت مالی گردید. صورت تغییر در وضعیت مالی بر اساس تغییر در داراییها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام تهیه می‌شد. در سا...

ادامه مطلب