بایگانی برچسب ها: تئوري حسابداري

دانلود مقاله تئوري حسابداري

دانلود مقاله تئوري حسابداري

دانلود مقاله تئوري حسابداري (2) فهرست منطق زيربنايي تهيه صورت تغييرات در وضعيت مالي حركت به سوي گردش وجوه نقد الزامات صورت گردش وجوه نقد شركت M – صورت گردش وجه نقد تلفيفي نقد و تحقيقات جريانات وجوه در سال 1987 هيات تدوين استانداردهاي مالي، تهيه گردش وجوه نقد را الزامي نمود. اين صورت مالي جايگزين صورت حساب تغيير در وضعيت مالي گرديد. صورت تغيير در وضعيت مالي بر اساس تغيير در داراييها، بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام تهيه مي‌شد. در سال 19...

ادامه مطلب