بایگانی برچسب ها: تئوری های مدیریت شرکت هما

دانلود پروژه تئوری های مدیریت شرکت هما

دانلود پروژه تئوری های مدیریت شرکت هما

تئوری های مدیریت شرکت هما فهرست مطالب فصل اول: كليات 1-1-  مقدمه 2-1- تاريخچه شركت هما فصل دوم: مروري بر سيستم مديريت مشاركتي 1-2-  مقدمه 2-2- استفاده از سيستم پيشنهادات 3-2- طريقه ارائه پيشنهادها و رسيدگي به آنها … 4-2- ترقي و تعالي كارگران … 5-2- مهم ترين خصوصيات روش مديريت مشاركتي … 6-2- گروههاي كنترل كيفيت … 7-2- توضيح لازم درباره گروهها … 8-2- پاداش هاي نقدي و غير نقدي 9-2- سيستم پيشنهادات در گروههاي كنترل كيفيت 10-2- منافع گروهها...

ادامه مطلب