بایگانی برچسب ها: تابع متغير مختلط 1

دانلود مقاله تابع متغیر مختلط ۱

دانلود مقاله تابع متغیر مختلط ۱

دانلود مقاله تابع متغیر مختلط ۱ فهرست مطالب فصل ۶٫ ۵ ویژگیهای تحلیلی نگاشت… ۵ ۶.۱       جبر مختلط.. ۷ همیوغ مختلط.. ۹ تابعهای متغییر مختلط.. ۱۳ خلاصه. ۱۶ ۶-۲   شرایط  کوشی _ریمان. ۱۷ توابع تحلیلی.. ۲۲ خلاصه. ۲۲ ۶-۳      قضیه ی انتگرال کوشی.. ۲۳ انتگرال های پربندی.. ۲۳ اثبات قضیه ی انتگرال کوشی به کمک قضیه ی استوکس…. ۲۵ نواحی همبند چند گانه. ۲۷ فرمول انتگرال کوشی.. ۲۹ مشتقها ۳۱ قضیه ی موره آ. ۳۲ خلاصه. ۳۴ ۶-۵    بسط لوران. ۳۴ بسط تای...

ادامه مطلب