بایگانی برچسب ها: تاثير بازي در رشد ذهني كودك

دانلود مقاله روانشناسي بازي كودك

دانلود مقاله روانشناسي بازي كودك

دانلود مقاله روانشنانسي بازي كودك شروع بازي را مي توان به گذشته هاي دور، حتي از بدو پيدايش انسان نسبت داد. در حقيقت بازي جزئي از زندگي انسان از بدو تولد تا زمان مرگ است و در كل تاريخچه بشريت مندرج است.انسان از نظر فيزيولوژيكي نياز به جنبش و حركت دارد و براي رشد ذهني و اجتماعي خود نياز به تفكر دارد و بازي خمير مايه تفكر است.تشكيل اجتماعات اوليه بشري نحوه و شكل  جديدي از بازي را پديد آورد و بازي هاي گروهي به صورت نمايشي از عبادت ارواح و ...

ادامه مطلب