بایگانی برچسب ها: تاثير بازي در رشد ذهني كودك

دانلود مقاله روانشناسی بازی کودک

دانلود مقاله روانشناسی بازی کودک

دانلود مقاله روانشنانسی بازی کودک شروع بازی را می توان به گذشته های دور، حتی از بدو پیدایش انسان نسبت داد. در حقیقت بازی جزئی از زندگی انسان از بدو تولد تا زمان مرگ است و در کل تاریخچه بشریت مندرج است.انسان از نظر فیزیولوژیکی نیاز به جنبش و حرکت دارد و برای رشد ذهنی و اجتماعی خود نیاز به تفکر دارد و بازی خمیر مایه تفکر است.تشکیل اجتماعات اولیه بشری نحوه و شکل  جدیدی از بازی را پدید آورد و بازی های گروهی به صورت نمایشی از عبادت ارواح و ...

ادامه مطلب