بایگانی برچسب ها: تاثير مديريت آب و كود

دانلود مقاله کنش‌های متقابل به علت وجود یا فقدان علف‌های هرز

دانلود مقاله کنش‌های متقابل به علت وجود یا فقدان علف‌های هرز

کنش‌های متقابل به علت وجود یا فقدان علف‌های هرز فهرست مطالب کنش‌های متقابل به علت وجود یا فقدان علف‌های هرز : ۱ آب در خاک ۱ دما درخاک و در سایبان ۱ پناهگاه ۲ مواد مغذی در گیاهان ۲ نقش علفهای هرز در تنوع زیستگاه : ۲ نقش علفهای هرز در برنامه‌های بهداشتی ۸ نقش علفهای هرز در چرخش‌ها ۱۱ نقش علفهای هرز در کنترل بیولوژیکی ۱۲ تاثیر مدیریت آب و کود ۱۳ علفهای هرز کنش‌های متقابل به علت وجود یا فقدان علف‌های هرز :  a : مرور تغییر علف هرز محیط پرو...

ادامه مطلب