بایگانی برچسب ها: تاج پادشاه اشکانی

دانلود مقاله مرورى بر تاریخ وتمدن اشکانیان

دانلود مقاله مرورى بر تاریخ وتمدن اشکانیان

مرورى بر تاریخ وتمدن اشکانیان ( با تاکید بر تاج و تخت ، پایتخت ها ، نظام کیفرى و گاهشمار بر اساس آثاربر جاى مانده ) فهرست مطالب مقدمه تاریخچه اشکانیان تمدن و فرهنگ اشکانی حکومت در دوره اشکانی پایتخت اشکانیان تاج پادشاه اشکانی گاهشمار شاهان اشکانی بازرگانی وراهها درزمان اشکانیان آثاربه جامانده ازتمدن اشکانی نظام کیفری اشکانیان منابع مقدمه اَشکانیان (۲۵۰ ق. م ۲۲۴ م) که از تیره ایرانی پرنی از طوایف وابسته به اتحادیه داهه از عشایر سکاهای حدود باختر بودند ابتد...

ادامه مطلب