بایگانی برچسب ها: تاريخچة اهميت كشت بافت

دانلود پروژه روشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستکاری ساختار ژنتیکی

دانلود پروژه روشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستکاری ساختار ژنتیکی

روشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستکاری ساختار ژنتیکی فصل اول مقدمه: روشهای سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستکاری ساختار ژنتیکی گیاه کامل و از طریق تولید جنسی است. در سالهای اخیر روشی برای دستکاری ژنتیکی در سطح سلولی پیدا شده است که روشهای اصلاحی را بطور منحصر بفرد کامل می کند. موجودیت پیدا کردن روشهای کشت بافت و سلول را می توان به پیشرفتهای ناشی از دانش کشت سلولی و زیست شناسی مولکولی دانست (۴ و ۵۱) بیوتکنولوژی یا فناوری زیستی مجموعه ای از ف...

ادامه مطلب