بایگانی برچسب ها: تاريخچة بورس اوراق بهادار

دانلود مقاله ای در مورد بورس

دانلود مقاله ای در مورد بورس

دانلود مقاله ای در مورد بورس تاریخچه بورس در جهان : دیوید هیوم که آدام اسمیت او را بزرگترین و ارجمندترین فیلسوف عصر نامیده نخستین بار ضمن اشاره به راسته بورس ، آن را مکانی فراتر از محل صرف قهوه و هدر دادن کاغذ و جوهر و قلم می داند . او می گوید : اگر اوراق بهادار نباشند که پس اندازها را جذب کنند این وجوه صرف خرید زمین و مستغلات می شوند که در آن صورت فعالیتهای تجاری عام المنفعه لطمه می بینند . در اواخر قرون وسطی ملاقات بازرگانان به تدریج ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تاریخچه بورس در جهان

دانلود مقاله تاریخچه بورس در جهان

تاریخچه بورس در جهان فهرست مطالب تاریخچه بورس در جهان ۱ نقش بورس در اقتصاد ۴ معیارهای تشخیص میدان و نحوه فعالیت بورس ۷ تأسیس و شکلگیری بورس تهران ۸ تاریخچه بورس اوراق بهادار ۸ ساختار سازمانی بورس اوراق بهادار ۱۰ نحوه فعالیت کارگزاران در بورس ۱۲ جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران ۱۶ انواع اوراق بهادار ۱۷ عوامل تعیین کننده نرخ سهام ۱۹ نکات و عوامل مهم در انتخاب اوراق بهادار ۲۱ سرمایه گذاری و سرمایه گذاران ۲۸ فرآیند سرمایه گ...

ادامه مطلب