بایگانی برچسب ها: تاريخچه جزاير سه گانه

دانلود مقاله مسائل حقوقي، سياسي، تاريخچه جزاير سه گانه

دانلود مقاله مسائل حقوقي، سياسي، تاريخچه جزاير سه گانه

مسائل حقوقي، سياسي، تاريخچه جزاير سه گانه مسائل حقوقي جزاير سه گانه ادعاهای مجدد مقامات امارات درباره جزایر سه گانه را چگونه باید تفسیر کرد؟ نائب رئیس پارلمان امارات عربی متحده مدعی شد ایران اقداماتی را در مسیر کاهش حاکمیت خود بر جزایر سه گانه انجام می‌دهد. این ادعا البته با تکرار عنوان«جزایر اماراتی» همراه بود اما این مقام اماراتی هیچ اشاره‌ای به نوع و نحوه این اقدامات نکرد. این نکته بسیار بدیهی و شفاف است که اظهار نظر، برنامه ریزی و اقد...

ادامه مطلب