بایگانی برچسب ها: تاريخچه حقوق بشر در اسلام

دانلود مقاله تاریخچه حقوق بشر در اسلام

دانلود مقاله تاریخچه حقوق بشر در اسلام

تاریخچه حقوق بشر در اسلام هنگامی که مفاهیم حقوق بشر را در بستر تعالیم اسلام مورد بررسی قرارد می دهیم قبل از هر نوع پیشداوری باید نکاتی را به عنوان پیش فرض در زمینه تبیین مبانی و مفاهیم حقوقی مد نظر قرارداد زیرا که بی توجهی و یا بی اطلاعی از این پیش فرضها و مرز بندیها در بسیاری از موارد موجب گمراهی وانحراف از تعالیم واقعی اسلام می گردد . اینک به برخی از این اصول و پیش فرضها به منظور روشنتر شدن موضوع بحث اشاره می شود . ۱ ـ مبانی فلسفی ...

ادامه مطلب