بایگانی برچسب ها: تاريخچه مترو و روش اتريشي

دانلود گزارش کارآموزی در مترو شیراز

دانلود گزارش کارآموزی در مترو شیراز

دانلود گزارش کارآموزی در مترو شیراز دانلود گزارش کارآموزی در مترو شیراز آنچه در این گزارش گردآوری شده حاصل کارآموزی یکماهه اینجانب در مترو شیراز می باشد که با استفاده مشاهدات شخصی و منابع محدودی که در دسترس بوده سعی شده است که تا حد ممکن کامل وبدون عیب باشد.در فصل اول این گزارش تاریخچه کوتاهی از تاریخچه مترو و همچنین روش اتریشی(NATM ) وپیدایش آن ارائه شده است.در فصل دوم مطالعات زمین شناسی مربوط به مترو شیراز آورده شده است.فصل سوم محتو...

ادامه مطلب