بایگانی برچسب ها: تاريخچه موتاسيون

دانلود پروژه موتاسیون

دانلود پروژه موتاسیون

دانلود پروژه موتاسیون فصل اول :  -کلیات -تاریخچه موتاسیون -جهش (موتاسیون) -ماهیت جهش کلیات : مقدمه : محققین اصلاح نباتات از طریق شناخت عواملی که موجب تکامل طبیعی گیاهان شده است در امر به نژادی استفاده می کنند . گیاهان اصولاً به یکی از روشهای زیر تنوع پیدا کرده اند . ۱-جهش ژنی ( موتاسیونی ) ۲-دورگ گیری بین گونه ای ۳-پلی پلوئیدی ۴-رانده شدن ژنتیکی موتاسیون یکی از عوامل مهم ایجاد تنوع و تکامل در گیاهان می باشد . موتاسیون ممکن است باعث...

ادامه مطلب