بایگانی برچسب ها: تاريخ اتحاد جماهير شوروي

دانلود پروژه تاريخ اتحاد جماهير شوروي از آغاز تا پايان

دانلود پروژه تاريخ اتحاد جماهير شوروي از آغاز تا پايان

تاريخ اتحاد جماهير شوروي از آغاز تا پايان فهرست فصل اول: طرح تحقيق 1- عنوان 2- مقدمه 3- هدف از انجام تحقيق 4- اهميت موضوع مورد مطالعه 5- تبيين فرضيه ها فصل دوم: ادبيات تحقيق 1-2- دوران لنين ] ثبات امپراطوري 2-2- دوران استالين ] وحشت و ارعاب 3-2- دوران خروشچف ] شكست هاي بزرگ 4-2- دوران برژنف ] اقتدار جماهير 5-2- دوران گورباچف ] اصلاحات ناموفق 6-2- پيامدهاي فروپاشي شوروي 1-6-2- تولد پانزده جمهوري جديد 2-6-2- تهديد امنيت 3-6-2- اروپاي واحد...

ادامه مطلب