بایگانی برچسب ها: تاريخ اتحاد جماهير شوروي

دانلود پروژه تاریخ اتحاد جماهیر شوروی از آغاز تا پایان

دانلود پروژه تاریخ اتحاد جماهیر شوروی از آغاز تا پایان

تاریخ اتحاد جماهیر شوروی از آغاز تا پایان فهرست فصل اول: طرح تحقیق ۱- عنوان ۲- مقدمه ۳- هدف از انجام تحقیق ۴- اهمیت موضوع مورد مطالعه ۵- تبیین فرضیه ها فصل دوم: ادبیات تحقیق ۱-۲- دوران لنین ] ثبات امپراطوری ۲-۲- دوران استالین ] وحشت و ارعاب ۳-۲- دوران خروشچف ] شکست های بزرگ ۴-۲- دوران برژنف ] اقتدار جماهیر ۵-۲- دوران گورباچف ] اصلاحات ناموفق ۶-۲- پیامدهای فروپاشی شوروی ۱-۶-۲- تولد پانزده جمهوری جدید ۲-۶-۲- تهدید امنیت ۳-۶-۲- اروپای وا...

ادامه مطلب