بایگانی برچسب ها: تاريخ هنرسلجوقيان

دانلود مقاله تاريخ هنرسلجوقيان

دانلود مقاله تاريخ هنرسلجوقيان

تاريخ هنرسلجوقيان فهرست مطالب مقدمه 1 ترکان سلجوقي در ايران و بين النهرين2 ترکان سلجوقي در آسياي صغير9 نقاشي17 سفالگري 17 آثار فلزي 18 منابع 19 مقدمه اسلام را بايد هم ديني به شمار آورد که حضرت محمد (ص) پيام آن بود، وهم نوعي روش زندگي که توانست اقوام مختلف از نژاد هاي گوناگون را گرد هم آورد و برابري و تساوي بين آنها بر قرار سازد. وحدت فرهنگي مورد نظر و پيشبرده اسلام، ضرورتا قلمرو و خلاقيت هنري را در بر گرفت. هنر اسلامي با تأکيد بر نير...

ادامه مطلب