بایگانی برچسب ها: تاریخچه‌ای از متروی تهران

دانلود گزارش کارآموزی احداث سازه تأسیسات و معماری ایستگاه متروی تهران باعکس

دانلود گزارش کارآموزی احداث سازه تأسیسات و معماری ایستگاه متروی تهران باعکس

کارآموزی احداث سازه، تأسیسات و معماری ایستگاه B4 متروی تهران (باعکس) فهرست مطالب معرفی شرکت بلندپایه ۲ پروژه‌های شرکت بلندپایه ۲ وضعیت سازمانی شرکت ۴ ۲- معرفی پروژه احداث سازه، تأسیسات و معماری ایستگاه B4 متروی تهران ۵ تاریخچه‌ای از متروی تهران ۵ ایستگاه B4 7 وضعیت سازمانی کارگاه ۷ کلیات ساختمان ایستگاه ۸ روش ساخت ایستگاه B4 8 سازه نگهبان ایستگاه ۹ روش اجرای سازه نگهبان ایستگاه ۱۱ ۳- گزارش فعالیت‌های انجام‌شده در دفتر فنی ۲۵ معرفی دفتر فن...

ادامه مطلب