بایگانی برچسب ها: تاریخچه‌ای از متروی تهران

دانلود گزارش کارآموزی احداث سازه تأسیسات و معماری ایستگاه متروی تهران باعکس

دانلود گزارش کارآموزی احداث سازه تأسیسات و معماری ایستگاه متروی تهران باعکس

کارآموزی احداث سازه، تأسیسات و معماری ایستگاه B4 متروی تهران (باعکس) فهرست مطالب معرفی شرکت بلندپایه 2 پروژه‌های شرکت بلندپایه 2 وضعیت سازمانی شرکت 4 2- معرفی پروژه احداث سازه، تأسیسات و معماری ایستگاه B4 متروی تهران 5 تاریخچه‌ای از متروی تهران 5 ایستگاه B4 7 وضعیت سازمانی کارگاه 7 کلیات ساختمان ایستگاه 8 روش ساخت ایستگاه B4 8 سازه نگهبان ایستگاه 9 روش اجرای سازه نگهبان ایستگاه 11 3- گزارش فعالیت‌های انجام‌شده در دفتر فنی 25 معرفی دف...

ادامه مطلب