بایگانی برچسب ها: تاریخچه‌ای از مکانیک شکست

دانلود مقاله اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن

دانلود مقاله اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن

دانلود مقاله اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن در روسازیهای بتنی فهرست مطالب مقدمه تاریخچه‌ای از مکانیک شکست تحقیقات اولیه در مکانیک شکست تجربه کشتی‌های لیبرتی (Liberty) علل اساسی شکست تجربه هواپیماهای کمت طراحی با روش مکانیک شکست معیار انرژی روش ضریب شدت تنش تلرانس خرابی مقدمه شکست در مقیاس اتمی اثر تمرکز تنش ترک ترمیم معادله گریفیث تابع تنش تابع تنش مختلط تحلیل مسائل ترک ترمیم منطقه پلاستیک بروش ایروین شکل منطقه پلاستیک ضریب قی...

ادامه مطلب