بایگانی برچسب ها: تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان

دانلود پروژه تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان

دانلود پروژه تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان

دانلود پروژه تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان فهرست مطالب مقدمه. 6 تايپوگرافي. 8 تايپوگـرافي  در  ا یران و جهان. 10 تایپوگرافی در ایران. 18 تایپوگرافی و ارزش‌های بصری حروف.. 30 مصاحبه ای با استاد قباد شیوا 40 تحلیل استاد احصایی از تایپوگرافی در ایران. 50 تایپوگرافی شورشی (تایپوگرافی در جهان) 66 نتیجه گیری.. 71 منابع: 75 تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان مقدمه گسترش شهرنشيني و جوامع بشري در ابتداي قرن بيستم و به وجود آمدن فرهنگ مصرف، كاركرد...

ادامه مطلب