بایگانی برچسب ها: تاریخچه شهرستان سرخس

دانلود مقاله جغرافیای طبیعی سرخس

دانلود مقاله جغرافیای طبیعی سرخس

جغرافیای طبیعی سرخس فصل اول جغرافیای طبیعی سرخس موقعیت جغرافیایی شهرستان سرخش در منتهی الیه شمال شرق استان خراسان رضوی با وسعتی حدود ۲/۵۴۴۷ کیلومتر مربع در فاصله ۱۸۵ کیلومتری از شهر مشهد واقع شده است. این شهرستان از شمال و شرق با کشور ترکمنستان، از غرب با شهرستان مشهد و از جنوب با شهرستان تربت جام و فریمان هم مرز می باشد. این شهرستان در عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۳۶ درجه ۴۰ دقیقه و طول جغرافیایی ۶۰ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۶۱ درجه و ۱۵ دقیقه قرار گر...

ادامه مطلب