بایگانی برچسب ها: تاریخچه صنعت برق در ایران.doc

دانلود پروژه تاریخچه صنعت برق در ایران

دانلود پروژه تاریخچه صنعت برق در ایران

تاریخچه صنعت برق در ایران در سال ۱۲۸۳هجری شمسی با نصب یک ژنراتورKW400 توسط حاج امین الضرب در خیابان چراغ برق تهران استفاده از انرژی الکتریکی به صورت یک سیستم در ایران آغاز شد.تا سال ۱۳۳۸ تنها نیرو گاه دیگر به ظرفیتهای mw6,mw8,mw2,mw1مورد بهره برداری قرار گرفتند .در سال ۱۳۳۸نیروگاه طرشت با ۴واحد توربین بخار وتولید جمعا mw50به عنوان اساسی ترین منبع تولید قدرت در ایران به شمار می رفت. با تشکیل وزارت آب وبرق  درسال ۱۳۴۳ که مجددا به وزارت نیرو...

ادامه مطلب