بایگانی برچسب ها: تاریخچه صنعت برق در ایران

دانلود پروژه تاریخچه صنعت برق در ایران

دانلود پروژه تاریخچه صنعت برق در ایران

تاریخچه صنعت برق در ایران در سال ۱۲۸۳هجری شمسی با نصب یک ژنراتورKW400 توسط حاج امین الضرب در خیابان چراغ برق تهران استفاده از انرژی الکتریکی به صورت یک سیستم در ایران آغاز شد.تا سال ۱۳۳۸ تنها نیرو گاه دیگر به ظرفیتهای mw6,mw8,mw2,mw1مورد بهره برداری قرار گرفتند .در سال ۱۳۳۸نیروگاه طرشت با ۴واحد توربین بخار وتولید جمعا mw50به عنوان اساسی ترین منبع تولید قدرت در ایران به شمار می رفت. با تشکیل وزارت آب وبرق  درسال ۱۳۴۳ که مجددا به وزارت نیرو...

ادامه مطلب