بایگانی برچسب ها: تاریخچه مرزنشینان خراسان

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران فهرست مطالب  مقدمه               ۱ فصل ۱ ) تاریخچه مرزنشینان خراسان ۲ تاریخچه شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران    ۳ محل فعالیت کارآموزی ۳ مساحت محل کارآموزی      ۳ تعداد پرسنل      ۳ موضوع شرکت     ۳ نوع فعالیت   ۴ انواع خدمات           ۴ مالکیت در اقتصاد شرکت ۵ ترکیب مدیران                              ۵ اهداف شرکت۶ کلیات تشکیل شرکت های تعاونی                             ۶ تغییرات سر...

ادامه مطلب