بایگانی برچسب ها: تاریخچه مصرف فولاد در بتن

دانلود پروژه ساختمانهای فلزی

دانلود پروژه ساختمانهای فلزی

ساختمانهای فلزی فهرست مطالب مقدمه. 7 فلزات آهني : 7 متالوژي آهن و فولاد : 8 ميزان كربن در فلزات آهني : 10 فولاد : 12 خواص فولاد: 14 تآثير ناخالصي ها در كيفيت فولاد: 15 عمليات گرمايي بر روي فولاد : 15 توليد قطعات فلزي : 16 فولادهاي سازه اي: 19 مقاطع توخالي: 19 خم كردن مقاطع سازه اي: 20 محافظت هاي كاربردي براي فولاد: 21 ورقهاي فولادي نيم رخ دار و كابل هاي فولادي : 24 انواع اتصالات فولادي: 25 اجراي اتصالات به كمك جوش كاري: 27 آلياژهاي آهن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تعمیر و نگهداری ساختمان فلزی

دانلود پروژه تعمیر و نگهداری ساختمان فلزی

تعمیر و نگهداری ساختمان فلزی فهرست مطالب سازه های فلزي 1 مقدمه 1 انواع ساختمان : 2 سازه‌هاي با اسكلت فولادي 2 تعريف ساختمانهای اسکلت فلزی: 3 کاربرد ساختمانهای اسکلت فلزی: 4 تعریف فولاد: 4 تاریخچه مصرف فولاد در بتن: 5 علل مصرف فولاد در بتن: 5 انواع فولادهای مصرفی در بتن: 5 فرمهای رایج کاربرد میلگرد در بتن: 6 قطر ومشخصات میلگرد: 6 پي سازي در ساختمان هاي فلزي 10 اجزاء تشكيل دهنده ساختمان هاي فلزي 11 راههاي حفاظت ونگهداري ساختمانهاي اسكلت فلزي : 17 ا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تعمير و نگهداري ساختمان فلزي

دانلود پروژه تعمير و نگهداري ساختمان فلزي

تعمير و نگهداري ساختمان فلزي فهرست مطالب سازه های فلزي 1 مقدمه 1 انواع ساختمان : 2 سازه‌هاي با اسكلت فولادي 2 تعريف ساختمانهای اسکلت فلزی: 3 کاربرد ساختمانهای اسکلت فلزی: 4 تعریف فولاد: 4 تاریخچه مصرف فولاد در بتن: 5 علل مصرف فولاد در بتن: 5 انواع فولادهای مصرفی در بتن: 5 فرمهای رایج کاربرد میلگرد در بتن: 6 قطر ومشخصات میلگرد: 6 پي سازي در ساختمان هاي فلزي 10 اجزاء تشكيل دهنده ساختمان هاي فلزي 11 راههاي حفاظت ونگهداري ساختمانهاي اسكلت فلزي :...

ادامه مطلب