بایگانی برچسب ها: تاریخچه نساجی در ایران

دانلود پروژه نساجی

دانلود پروژه نساجی

نساجی فهرست مطالب ۱- مقدمه ۲- تاریخچه ۳- خلاصه مطلب تکنولوژی و اقتصادی – بررسی تکنولوژی بافندگی – ماشین های بافندگی با ماکو – ماشین های بافندگی بی ماکو – مقایسه ماشین های با ماکو و بی ماکو و مکانیزمهای راپیری – بررسی اقتصادی – ویژگیهای ماشین های بی ماکوی جدید ماشین های با فندگی با ماکو ۱-۱-۱-  اجزای یک دستگاه بافندگی ۱-۱-۲- اسکلت ماشین بافندگی ۱-۱-۳- میل لنگ، کلاچ و الکتروموتور ماشین بافندگی ۱-۱-...

ادامه مطلب