بایگانی برچسب ها: تاریخچه نظام حقوقی در ایران

دانلود مقاله رایگان دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران

دانلود مقاله رایگان دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران

دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران نویسنده : شهلا گل پرور فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ تاریخچه نظام حقوقی در ایران ۳ تاریخچه تدوین آیین دادرسی مدنی ۴ تاریخچه دعوی تقابل ۵ دعوای تقابل در فقه امامیه ۶ دعوای تقابل در حقوق تطبیقی ۷ نتیجه گیری ۹ منابع ۱۱ چکیده: امروزه راه های مختلفی وجود دارد تا خوانده بتواند علیه حق اصلی ادعایی خواهان مطرح نموده و آن را غیر موجه و بی اساس سازد. نفی حق ادعایی راه های قانونی زیادی دارد مانند اینکه خواند...

ادامه مطلب