بایگانی برچسب ها: تاریخچه نظام حقوقی در ایران

دانلود مقاله رایگان دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران

دانلود مقاله رایگان دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران

دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران نويسنده : شهلا گل پرور فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 مقدمه 2 تاریخچه نظام حقوقی در ایران 3 تاریخچه تدوین آیین دادرسی مدنی 4 تاریخچه دعوی تقابل 5 دعوای تقابل در فقه امامیه 6 دعوای تقابل در حقوق تطبیقی 7 نتیجه گیری 9 منابع 11 چکیده: امروزه راه های مختلفی وجود دارد تا خوانده بتواند علیه حق اصلی ادعایی خواهان مطرح نموده و آن را غیر موجه و بی اساس سازد. نفی حق ادعایی راه های قانونی زیادی دارد مانند اینکه خوانده مبنا...

ادامه مطلب