بایگانی برچسب ها: تاریخچه پوستردر جهان

دانلود مقاله گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان

دانلود مقاله گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان

 دانلود مقاله گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان  فهرست  فصل اول: گذری بر تحولات پوستر در جهان و ایران ۱-۱- مقدمه پوستر ۱-۲ تاریخچه پوستردر جهان ۱-۲-۱ تأثیرات ژول شره و لوترک در پیشبرد پوستر  ۱-۳ تاریخچه پوستر در ایران  ۱-۳-۱ تاریخچه پوستر بعد از انقلاب  ۱-۴ اعلان های عامیانه مذهبی  فصل دوم:  ماهیت پوسترو کاربرد آن  ۲-۱ ماهیت پوستر و کاربرد آن  ۲-۲- طراحی پوستر  ۲-۳ عوامل مؤثر در طراحی پوستر  ۲-۴ ویژگی های فنی طراحی پوستر  ۲-۵ کار...

ادامه مطلب