بایگانی برچسب ها: تاریخچه پوستر در ایران

دانلود مقاله گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان

دانلود مقاله گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان

 دانلود مقاله گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان  فهرست  فصل اول: گذری بر تحولات پوستر در جهان و ایران 1-1- مقدمه پوستر 1-2 تاریخچه پوستردر جهان 1-2-1 تأثیرات ژول شره و لوترک در پیشبرد پوستر  1-3 تاریخچه پوستر در ایران  1-3-1 تاریخچه پوستر بعد از انقلاب  1-4 اعلان های عامیانه مذهبی  فصل دوم:  ماهیت پوسترو کاربرد آن  2-1 ماهیت پوستر و کاربرد آن  2-2- طراحی پوستر  2-3 عوامل مؤثر در طراحی پوستر  2-4 ویژگی های فنی طراحی پوستر  2-5 کاربرد حروف در ...

ادامه مطلب