بایگانی برچسب ها: تاریخچه ی کتابهای درسی در ایران

دانلود پروژه تاریخچه کتاب های درسی

دانلود پروژه تاریخچه کتاب های درسی

دانلود پروژه تاریخچه ی کتاب های درسی در ایران نزدیک به دو سده ی پیش، پس از شکست ایران در جنگ با روسیه و از دست رفتن بخش هایی از سرزمین های ایران و بستن دو عهدنامه ی ننگین گلستان و ترکمانچای، ایرانیانی که گذشته ی پرافتخار این سرزمین را می شناختند و به آینده ی آن امید داشتند، پرسش های جدی ای را مطرح ساختند، از آن جمله بودند: چه گونه می توانیم نیرومند شویم و شکست و عقب ماندگی خود را جبران کنیم؟ اندیشمندان و اصلاح طلبان جامعه، وجود نظم و ق...

ادامه مطلب