بایگانی برچسب ها: تاریخ قوم بختیاری

دانلود مقاله مردم شناسی قوم بختیاری

دانلود مقاله مردم شناسی قوم بختیاری

مردم شناسی قوم بختیاری  فهرست مطالب تاریخ قوم بختیاری ویژگی‌های فرهنگی زبان مردم بختیاری اعیاد ملی و مذهبی موسیقی بومی منابع تاریخ قوم بختیاری تاریخ بختیاری به قرن چهاردهم میلادی و دورهً زمامداری ۲۰۰ ساله خوانین دورکی بر می گردد. هیچ تاریخ نگار حیات اجتماعی اقوام ایرانی  نمی تواند اهمیت ایل بختیاری و انسجام و پیوستگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنها را نادیده گیرد. ( به نقل از: خوانین و شاهان، فیلم مستند تحلیلی دربارهً بختیاریها، ساخته ...

ادامه مطلب