بایگانی برچسب ها: تاریخ هنر جهان

دانلود پروژه تاریخ هنر جهان

دانلود پروژه تاریخ هنر جهان

تاریخ هنر جهان فهرست مطالب بخش اول :تاریخ هنر جهان هنر ابتدایی هنر های بدوی هنر بین النهرین هنر آکد هنر بابل هنر آشور هنر مصر هنر هند هنر یونان باستان هنر باختر در دوره ی نوزایی(رنسانس)  شیوه ی باروک شیوهی رمانتیسیسم نقاشان رمانتیسیم شیوه ی امپرسیونیسم قرن بیستم و جلوه هایی از نو گرا سمبولیسم کوبیسم اکسپرسیو نیسم دادا و سوررئالیسم پیکره سازی نو گرا بخش دوم:تاریخ هنر ایران هنر پيش از تاريختمدن سيلک چشمه علي و تپه حصاردوره مفرغعصر آهنتمدن زيويه و حسنلوهنر املش...

ادامه مطلب