بایگانی برچسب ها: تاملي در نظام حقوقي سفته

دانلود مقاله تاملي در نظام حقوقي سفته

دانلود مقاله تاملي در نظام حقوقي سفته

تاملي در نظام حقوقي سفته مقدمه 1.تصويب قانون جديد صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسيله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (براي كسب اعتبار و تضمين) فرصتي به دست داد تا به وضعيت سفته كه وسيله پرداخت اعتباري هم ارز برات مي باشد و از اين پس احتمال استفاده فراگير از آن وجود خواهد داشت، بيشتر توجه شود. 2.سفته در لغت به معناي « مالي كه به شهري دهند و به شهري باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب يا جواز طلب مي ...

ادامه مطلب