بایگانی برچسب ها: تاملي در نظام حقوقي سفته

دانلود مقاله تاملی در نظام حقوقی سفته

دانلود مقاله تاملی در نظام حقوقی سفته

تاملی در نظام حقوقی سفته مقدمه ۱٫تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار (برای کسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود. ۲٫سفته در لغت به معنای « مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال کلمه فته طلب یا جواز طلب می با...

ادامه مطلب