بایگانی برچسب ها: تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

دانلود مقاله تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

دانلود مقاله تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری فهرست مطالب مقدمه2 فصل اول : اساس كاردستگاههای اندازه‌گيری 3       اساس کارکنتورالقایی تکفاز5 فصل دوم آشنایی با میکروکنترلرهای AVR 6  مشخصات میکروکنترلرATmega169 مشخصات میکروکنترلرATmega811 فصل سوم : EEPROM –های خانواده AT24CXX13 ارتباط سریال دو سیمه I2C) یا (TWI15 صفحه کلید ماتریسی 16 فصل چهارم : برنامه نرم افزاری شارژر17 طرح شماتیک سخت افزارشارژر25 برنامه نرم افزاری کنتور26 طرح ...

ادامه مطلب