بایگانی برچسب ها: تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

دانلود مقاله تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

دانلود مقاله تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری فهرست مطالب مقدمه۲ فصل اول : اساس کاردستگاههای اندازه‌گیری ۳       اساس کارکنتورالقایی تکفاز۵ فصل دوم آشنایی با میکروکنترلرهای AVR 6  مشخصات میکروکنترلرATmega169 مشخصات میکروکنترلرATmega811 فصل سوم : EEPROM –های خانواده AT24CXX13 ارتباط سریال دو سیمه I2C) یا (TWI15 صفحه کلید ماتریسی ۱۶ فصل چهارم : برنامه نرم افزاری شارژر۱۷ طرح شماتیک سخت افزارشارژر۲۵ برنامه نرم افزاری کنتور۲۶ طرح شما...

ادامه مطلب