بایگانی برچسب ها: تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دانلود پروژه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دانلود پروژه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه  زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دانلود پروژه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه  زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی فهرست مطالب مقدمه بخش اول كليات فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه…… 2 الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري 5 ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري. 6 ج- نقش انسان در قانون گذاري………… 7 1- در قوانين ثابت و پايدار……….. 8 2- در قوانين متغير و دائمي……….. 9 فصل دوم- ج...

ادامه مطلب