بایگانی برچسب ها: تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دانلود پروژه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دانلود پروژه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه  زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دانلود پروژه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه  زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی فهرست مطالب مقدمه بخش اول کلیات فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه…… ۲ الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری ۵ ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری. ۶ ج- نقش انسان در قانون گذاری………… ۷ ۱- در قوانین ثابت و پایدار……….. ۸ ۲- در قوانین متغیر و دائمی……….. ۹ فصل دوم- جای...

ادامه مطلب