بایگانی برچسب ها: تجارت آزاد آمريكاي شمالي

دانلود مقاله تجارت آزاد آمريكاي شمالي،اقتصاد جهاني و جهان سوم

دانلود مقاله تجارت آزاد آمريكاي شمالي،اقتصاد جهاني و جهان سوم

تجارت آزاد آمريكاي شمالي،اقتصاد جهاني و جهان سوم اثرات غير مستقيم «نفتا» بر جهان سوم جهان سوم و دوران جديد چنين به نظر مي رسد كه جهان سوم در دورة حاضر به يكي از نقاط عطف تاريخي خود رسيده است. در اين دوره شرايط نويني هم از حيث سياسي و هم از جهت اقتصادي،‌ هم در داخل اين كشورها و هم در سطح بين المللي در حال شكل گرفت است و بيشتر كشورهاي جهان سوم نيز خود را بيش از پيش ناچار از تطبيق دادن با اين شرايط جديد ديده اند. پايان نظم دو قطبي در دوران جنگ سرد، هم ...

ادامه مطلب