بایگانی برچسب ها: تجارت آزاد آمريكاي شمالي

دانلود مقاله تجارت آزاد آمریکای شمالی،اقتصاد جهانی و جهان سوم

دانلود مقاله تجارت آزاد آمریکای شمالی،اقتصاد جهانی و جهان سوم

تجارت آزاد آمریکای شمالی،اقتصاد جهانی و جهان سوم اثرات غیر مستقیم «نفتا» بر جهان سوم جهان سوم و دوران جدید چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دوره حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی،‌ هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند. پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ سرد، هم ...

ادامه مطلب